TMIS

Hệ thống quản lý giáo viên
chỉ từ  5.000.000 đ

Đăng Ký Ngay
Tư vấn và dùng thử
Thông tin giáo viên
 1. Tuyển dụng giáo viên
 2. Tự động hóa quy trình (thông báo kết quả, trúng tuyển, mời phỏng vấn, cảm ơn, từ chối)
 3. Thông tin giáo viên
 4. Hợp đồng, Tài sản
Quản Lý Giáo Vụ
 1. Đào tạo nội bộ, quản trị tri thức
 2. Quản lý chương trình, lớp học, điểm danh, điểm thi
 3. Xếp thời khóa biểu (tự động và thủ công), cổng thông tin giáo viên (Teacher Portal)
Báo Cáo Quản Trị
 1. Báo cáo lịch dạy, giờ giáo viên
 2. Báo cáo giáo viên, thời hạn hợp đồng, tài sản
 3. Báo cáo chi phí giảng dạy, lương, phụ cấp giáo viên.
 4. Báo cáo thống kê kết quả học tập, tỷ lệ tái ghi danh.
Lương & Phúc Lợi
 1. Chấm công, nghỉ phép, tính lương, thưởng.
 2. KPI, đánh giá năng lực, kỷ luật

Tại Sao Chọn TMIS ?

Giảm thiểu chi phí, tiết kiệm thời gian, công sức, tự động hóa quy trình.

Đánh giá  1,500+ người dùng.

(Tin cậy 4.8 / 5.0)

Đánh giá  1,500+ người dùng.

Tin cậy 4.8 / 5.0